Silhouette Mint ™ Custom Stamp Maker

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

Silhouette Mint

เป็นเครื่องปั๊มแบบกำหนดเอง ที่เป็น นวัตกรรม และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ "พิมพ์ด้วยความร้อน" พิเศษของเครื่องช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ใช้หมึก Mint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ได้ถึง 50 ครั้งก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้งเปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์โดยใช้แบบตัวอักษรจากคอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ Mint Studio ™ เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

-ออกแบบ Silhouette Design Store ให้กลายเป็นแสตมป์

-เปลี่ยนข้อความ เป็นแสตมป์ โดยใช้แบบอักษร จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

-สร้างดีไซน์ของคุณเอง จากภายใน Mint Studio

-นำภาพเข้าสู่ Mint Studio เพื่อสร้างแสตมป์

-เปลี่ยนภาพเป็นแสตมป์รายละเอียดที่น่าอัศจรรย์

-ผสมและเลือกตัวเลือกการออกแบบ Mint Studio เพื่อสร้างสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้

ประกอบด้วย:

-เครื่องแสปมแสตนด์แบบกำหนดเอง

-ชุดแสตมป์ขนาด 15 มม. x60มม

-ชุดแสตมป์ 30มม.x 30 มม.

-ขวดหมึก สีเป็นสีดำแดงน้ำเงินและเหลือง

-การออกแบบแสตมป์พิเศษ

-รหัสสมาชิกทดลองใช้

-สายไฟ

-สาย

-แผ่นซีดีติดตั้งซอฟต์แวร์

-คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง
Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง
Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

โดยใช้ความสามารถพิเศษในการพิมพ์ด้วยความร้อนของเครื่อง ด้วยมิ้นต์คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

-สร้างแสตมป์เดิม โดยใช้ ภาพวาด หรือ ภาพประกอบ ของคุณเอง

-เปลี่ยนข้อความเป็นแสตมป์ โดยใช้ แบบอักษรใดก็ได้ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

-นำเข้าภาพที่ พบใน Mint Studio เพื่อสร้างตราประทับของคุณ

-เปลี่ยนภาพเป็นแสตมป์รายละเอียดที่น่าอัศจรรย์

-ใช้หนึ่งใน 50 การออกแบบแสตมป์ ที่มาพร้อมกับเครื่อง

-รวมตัวเลือกใด หรือ ทั้งหมดเหล่านี้

เสื้อวิ่ง,เสื่อวิ่งสกรีนลาย,สกรีนเสื้อวิ่ง,รับผลิตเสื้อวิ่ง ,ออกแบบเสื้อวิ่ง,สกรีนเสื้อเสื้อวิ่ง,เสื่อวิ่งสกรีนลาย,สกรีนเสื้อวิ่ง,ผลิตเสื้อวิ่ง ,ออกแบบเสื้อวิ่ง,สกรีนเสื้อ