Swing 180 ํ Heat Press Machine 40x60cm.,เครื่องสวิง 180

Swing 180 ํ Heat Press Machine 40x60cm.

Swing 180 ํ Heat Press Machine 40x60cm.

เป็นเครื่องรีดร้อนสำหรับงานสกรีนเสื้อและวัสดุผิวเรียบทุกชนิด รองรับงานขนาดใหญ่ ในราคาที่ย่อมเยา ทำให้งานมีเสน่ห์ในการออกแบบมากขึ้น ให้แรงกดยอดเยี่ยม ให้ความร้อนสูงในเวลาที่รวดเร็ว ทำให้สีสันที่ถ่ายทอดลงบนชิ้นงานได้ดีมาก ทำให้สีสันที่ถ่ายทอดลงบนชิ้นงานได้ดีมาก หน้าเตาเคลือบเทปล่อน ดังนั้น แม้เครื่อง Swing B Heat Press Machine 40x60cm ใช้ความร้อนสูง หน้าเเตาสามารถหมุนได้ 180 ํ คุณก็สามารถมั่นใจเลยว่าผ้าจะไม่ไหม้ติดหน้าเตา สีจากผ้าจะไม่เลอะเปรอะเปื้อน ทำความสะอาดง่าย ดังนั้น เครื่อง Swing B Heat Press Machine 40x60cm หมดปัญหาเรื่องความสิ้นเปลืองในการใช้ผ้าเทปล่อนปิดอีกครั้งในการทำงาน เพราะผ้าเทปล่อนอาจทำให้เกิดปัญหา เรื่องการส่งผ่านความร้อนไม่ถั่วถึงทั้งหน้าเตา Swing B Heat Press Machine 40x60cm และถ้าผ้าเทปล่อนไม่เรียบ เกิดรอยยับ จะส่งผลให้งานสกรีนมีรอย ยับตามไปด้วย Swing B Heat Press Machine 40x60cm

จุดเด่นที่สำคัญ สำหรับเครื่องนี้ ตัวตัดต่อไฟจะมีหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ สังเกตว่าในระหว่างการทำงานจะมีเสียงดังแต๊กๆ ประมาณ1-2ครั้งต่อ1นาที เนื่องการตัวตัดต่อไฟขนาดใหญ่ จึงสามารถทำให้สามารถรองรับชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง ยาวนาน

ช่องทางการติดต่อ

  : 086-6641667

  : @inkspa

  : info@ink-spa.com

  : @inkspa

Product Description

เครื่องสกรีน Swing 180 ํเครื่องรีดร้อน, เครื่องสกรีน, เครื่องสกรีนแก้ว, เครื่องสกรีนขนาดอุตสาหกรรม, เครื่องรีด INKSPA,เครื่องสกรีน Swing 180 ํ, Swing 180 ํ Heat Press Machine, Heat Press Machine

เครื่องสกรีน Swing 180 ํ  Heat Press Machine 40x60cm.

เครื่องสกรีน Swing 180 ํ เป็นเครื่องรีดร้อนสำหรับงานสกรีนเสื้อและวัสดุผิวเรียบทุกชนิด รองรับงานขนาดใหญ่ ในราคาที่ย่อมเยา ทำให้งานมีเสน่ห์ในการออกแบบมากขึ้น ให้แรงกดยอดเยี่ยม ให้ความร้อนสูงในเวลาที่รวดเร็ว ทำให้สีสันที่ถ่ายทอดลงบนชิ้นงานได้ดีมาก ทำให้สีสันที่ถ่ายทอดลงบนชิ้นงานได้ดีมาก หน้าเตาเคลือบเทปล่อน ดังนั้น แม้เครื่อง Swing B Heat Press Machine 40x60cm ใช้ความร้อนสูง หน้าเเตาสามารถหมุนได้ 180 ํ คุณก็สามารถมั่นใจเลยว่าผ้าจะไม่ไหม้ติดหน้าเตา สีจากผ้าจะไม่เลอะเปรอะเปื้อน ทำความสะอาดง่าย ดังนั้น เครื่อง Swing B Heat Press Machine 40x60cm หมดปัญหาเรื่องความสิ้นเปลืองในการใช้ผ้าเทปล่อนปิดอีกครั้งในการทำงาน เพราะผ้าเทปล่อนอาจทำให้เกิดปัญหา เรื่องการส่งผ่านความร้อนไม่ถั่วถึงทั้งหน้าเตา Swing B Heat Press Machine 40x60cm และถ้าผ้าเทปล่อนไม่เรียบ เกิดรอยยับ จะส่งผลให้งานสกรีนมีรอย ยับตามไปด้วย Swing B Heat Press Machine 40x60cm

จุดเด่นที่สำคัญ สำหรับเครื่องนี้ ตัวตัดต่อไฟจะมีหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ สังเกตว่าในระหว่างการทำงานจะมีเสียงดังแต๊กๆ ประมาณ1-2ครั้งต่อ1นาที เนื่องการตัวตัดต่อไฟขนาดใหญ่ จึงสามารถทำให้สามารถรองรับชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง ยาวนาน

เสื้อวิ่ง,เสื่อวิ่งสกรีนลาย,สกรีนเสื้อวิ่ง,รับผลิตเสื้อวิ่ง ,ออกแบบเสื้อวิ่ง,สกรีนเสื้อเสื้อวิ่ง,เสื่อวิ่งสกรีนลาย,สกรีนเสื้อวิ่ง,ผลิตเสื้อวิ่ง ,ออกแบบเสื้อวิ่ง,สกรีนเสื้อ