silhouette mint,เครื่องทำตรายางขนาดเล็ก

Silhouette Mint

Silhouette Mint ™ Custom Stamp Maker

Silhouette Mint ™

เป็นเครื่องปั๊มแบบกำหนดเองที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ “พิมพ์ด้วยความร้อน” พิเศษของเครื่องช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ใช้หมึก Mint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ได้ถึง 50 ครั้งก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้ง

Silhouette Mint ™

เปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์โดยใช้แบบตัวอักษรจากคอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ Mint Studio ™ เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

Watch the video.

 

ช่องทางการติดต่อ

: 086-6641667

: @inkspa

: info@ink-spa.com

: @inkspa

 

Product Description

Silhouette Mint ™ Custom Stamp Maker

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

Silhouette Mint

Silhouette Mint ™

เป็น เครื่องปั๊ม แบบกำหนดเอง ที่เป็น นวัตกรรม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ “พิมพ์ด้วยความร้อน” ความพิเศษของเครื่อง ช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ ใช้หมึก Mint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ ได้ถึง 50 ครั้ง ก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้ง

Silhouette Mint ™

เปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์ โดยใช้แบบตัวอักษรจาก คอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ Mint Studio ™

เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

ประกอบด้วย:
-เครื่องแสปมแสตนด์แบบกำหนดเอง
-ชุดแสตมป์ขนาด 15 มม. x60มม
-ชุดแสตมป์ 30มม.x 30 มม.
-ขวดหมึก สีเป็น สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน และ สีเหลือง
-การออกแบบแสตมป์พิเศษ
-รหัสสมาชิกทดลองใช้
-สายไฟ
-สาย
-แผ่นซีดีติดตั้งซอฟต์แวร์
-คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง
Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง
Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง


โดยใช้ความสามารถพิเศษในการพิมพ์ด้วยความร้อนของเครื่อง ด้วยมิ้นต์คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
-สร้างแสตมป์เดิมโดยใช้ภาพวาดหรือภาพประกอบของคุณเอง
-เปลี่ยนข้อความเป็นแสตมป์โดยใช้แบบอักษรใดก็ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
-นำเข้าภาพที่พบใน Mint Studio เพื่อสร้างตราประทับของคุณ
-เปลี่ยนภาพเป็นแสตมป์รายละเอียดที่น่าอัศจรรย์
-ใช้หนึ่งใน 50 การออกแบบแสตมป์ที่มาพร้อมกับเครื่อง
-รวมตัวเลือกใดหรือทั้งหมดเหล่านี้