silhouette mint,เครื่องทำตรายางขนาดเล็ก

Silhouette Mint

Silhouette Mint ™ Custom Stamp Maker

Silhouette Mint ™

เป็นเครื่องปั๊มแบบกำหนดเองที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ “พิมพ์ด้วยความร้อน” พิเศษของเครื่องช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ใช้หมึก Mint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ได้ถึง 50 ครั้งก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้ง

Silhouette Mint ™

เปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์โดยใช้แบบตัวอักษรจากคอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ Mint Studio ™ เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

Watch the video.

 

ช่องทางการติดต่อ

Epson, Epson F-2000, Epson F-2000, เครื่องปริ้นEpson, เครื่องพิมพ์, เครื่องพิมพ์ลายเสื้อ, เครื่องพิมพ์เสื้อ, เครื่องพิมพ์เสื้อ DTG, เครื่องพิมพ์เสื้อ ราคา, เครื่องพิมพ์เสื้อ ราคาถูก, เครื่องพิมพ์เสื้อดำ, เครื่องพิมพ์เสื้อยืด

Product Description

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์, เครื่องปั๊มตรายางSilhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์, เครื่องปั๊มตรายาง
Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์, เครื่องปั๊มตรายางSilhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์, เครื่องปั๊มตรายางSilhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์, เครื่องปั๊มตรายางSilhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์, เครื่องปั๊มตรายางSilhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์, เครื่องปั๊มตรายาง

ห๊ะ..อะไรมันจะง่ายขนาดนี้..!!!

มาสนุกกันให้เต็มที่กับ..

Silhouette Mint

Silhouette Mint เครื่องทำตรายาง ที่ใช้งานง่ายที่สุดในโลก

mint03_1200x600
mint09_1200x600
mint10_1200x600
mint02_1200x600
mint04_1200x600
mint01_1200x600
mint08_1200x600
mint07_1200x600
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Silhouette Mint ™ Custom Stamp Maker

Silhouette Mint

เป็นเครื่องทำตรายางแบบกำหนดเอง ที่เป็น นวัตกรรม และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ "พิมพ์ด้วยความร้อน" พิเศษของเครื่องช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ใช้หมึก Mint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ได้ถึง 50 ครั้งก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้งเปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์โดยใช้แบบตัวอักษรจากคอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ Mint Studio ™ เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

ประกอบด้วย :

 • เครื่องแสปมแสตนด์แบบกำหนดเอง
 • ชุดแสตมป์ขนาด 15 มม. x60มม
 • ชุดแสตมป์ 30มม.x 30 มม.
 • ขวดหมึก สีเป็นสีดำแดงน้ำเงินและเหลือง
 • การออกแบบแสตมป์พิเศษ
 • รหัสสมาชิกทดลองใช้
 • สายไฟ
 • สาย
 • แผ่นซีดีติดตั้งซอฟต์แวร์
 • คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

คุณสมบัติเด่น

โดยใช้ความสามารถพิเศษในการพิมพ์ด้วยความร้อนของเครื่อง ด้วยมิ้นต์คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • สร้างแสตมป์เดิม โดยใช้ ภาพวาด หรือ ภาพประกอบ ของคุณเอง
 • เปลี่ยนข้อความเป็นแสตมป์ โดยใช้ แบบอักษรใดก็ได้ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • นำเข้าภาพที่ พบใน Mint Studio เพื่อสร้างตราประทับของคุณ
 • เปลี่ยนภาพเป็นแสตมป์รายละเอียดที่น่าอัศจรรย์
 • ใช้หนึ่งใน 50 การออกแบบแสตมป์ ที่มาพร้อมกับเครื่อง
 • รวมตัวเลือกใด หรือ ทั้งหมดเหล่านี้

เสื้อวิ่ง,เสื่อวิ่งสกรีนลาย,สกรีนเสื้อวิ่ง,รับผลิตเสื้อวิ่ง ,ออกแบบเสื้อวิ่ง,สกรีนเสื้อเสื้อวิ่ง,เสื่อวิ่งสกรีนลาย,สกรีนเสื้อวิ่ง,ผลิตเสื้อวิ่ง ,ออกแบบเสื้อวิ่ง,สกรีนเสื้อ

Silhouette Mint ™ Custom Stamp Maker

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

Silhouette Mint

Silhouette Mint ™

เป็น เครื่องปั๊ม แบบกำหนดเอง ที่เป็น นวัตกรรม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ "พิมพ์ด้วยความร้อน" ความพิเศษของเครื่อง ช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ ใช้หมึก Mint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ ได้ถึง 50 ครั้ง ก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้ง

Silhouette Mint ™

เปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์ โดยใช้แบบตัวอักษรจาก คอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ Mint Studio ™

เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

ประกอบด้วย:
-เครื่องแสปมแสตนด์แบบกำหนดเอง
-ชุดแสตมป์ขนาด 15 มม. x60มม
-ชุดแสตมป์ 30มม.x 30 มม.
-ขวดหมึก สีเป็น สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน และ สีเหลือง
-การออกแบบแสตมป์พิเศษ
-รหัสสมาชิกทดลองใช้
-สายไฟ
-สาย
-แผ่นซีดีติดตั้งซอฟต์แวร์
-คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง
Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง
Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง


โดยใช้ความสามารถพิเศษในการพิมพ์ด้วยความร้อนของเครื่อง ด้วยมิ้นต์คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
-สร้างแสตมป์เดิมโดยใช้ภาพวาดหรือภาพประกอบของคุณเอง
-เปลี่ยนข้อความเป็นแสตมป์โดยใช้แบบอักษรใดก็ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
-นำเข้าภาพที่พบใน Mint Studio เพื่อสร้างตราประทับของคุณ
-เปลี่ยนภาพเป็นแสตมป์รายละเอียดที่น่าอัศจรรย์
-ใช้หนึ่งใน 50 การออกแบบแสตมป์ที่มาพร้อมกับเครื่อง
-รวมตัวเลือกใดหรือทั้งหมดเหล่านี้