PICK-ME-UP,Silhouette

PICK-ME-UP

PICK-ME-UP®

PICK-ME-UP® เป็นอุปกรณ์เครื่องมือ Pick-Me-Up® ที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษในการหยิบ และวางวัสดุขนาดเล็ก เช่น ชิ้นกระดาษ หินขัด ฯลฯ ปลายเครื่องมือสามารถบิดเพื่อให้มีความเหนียวมากขึ้นเมื่อเริ่มสึกหรอ นอกจากนี้ยังมีสไตลัสแบบถอดได้ที่ด้านหลังของเครื่องมือเพื่อให้สามารถกดวัสดุที่มีขนาดเล็กๆให้เข้าที่ในแบบที่ต้องการ
Videos:

Category: Tags: ,