cutting mat cameo,cutting mat,cameo,แผ่นรองตัด

CAMEO CUTTING MAT

CAMEO CUTTING MAT

CAMEO CUTTING MAT ออกแบบ มาเพื่อรองรับการใช้งาน กับ Silhouette CAMEO® 3 ให้จับวัสดุในการใช้ตัดกับตัวเครื่องได้ง่ายขึ้น แผ่นรองตัดนี้ จะมีกาวเพื่อไว้ยึดติดวัสดุ สามารถใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย

  • ขนาด : กว้าง 12 x 12 นิ้ว
  • ระดับ การยึดติด :ปกติ
  • วัสดุที่รองรับ :กระดาษการ์ด,chipboard, ผ้า, magnet paper, โฟมยาง,และวัสดุพิเศษอื่นๆ

For use with:

สามารถใช้กับ:

* ไม่รองรับ Portrait, Portrait 2, และ Curio