เครื่องสกรีนและเครื่องปริ้นพร้อมเครื่องตัด ขนาดเอ3