Photo Fair 2017 จัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา

photofair web

เตรียมพบกับงาน BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR 2017

จัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา

Hall 103-104 Botth C12

แล้วเตรียมพบโปรโมชั่นพิเศษมากมายภายในงาน

ช๊อปช่วยชาติ ช๊อปช่วยชาติ ช๊อปช่วยชาติ ช๊อปด้วยชาติ_003 โปรโมชั่นงาน Sign asia expo 2017


โปรโมชั่น Roland